Aplikace

Chytrá aplikace pro ovládání vašeho PowerBoxu

Zařízení PowerBox je pro snadnou obsluhu (zapínání a vypínání) a získávání informací o provozu vybaveno inteligentním spínacím WiFi elementem značky Sonoff. Spínací zařízení je nunté připojit do existující WiFi sítě v místě provozu PowerBoxu a je ovládané odkudkoli přes internet prostřednivím mobilní aplikace eWeLink. 

Zde se dočtete, jak správně nainstalovat aplikaci a spárovat ji se spínacím zařízením v PowerBoxu. 

Aplikaci vyhledejte v Google Play (Android) / App Store (iOS).

Po instalaci aplikace je nutné vytvořit si účet (zaregistrovat se) pomocí emailové adresy, která bude následně ověřena. 
Aplikaci je po instalaci možno přepnout do českého jazyka. 

Vytvoření nového účtu eWeLink
 

 1. Nainstalujte aplikaci eWeLink do Vašeho telefonu či tabletu.
 2. Registrace a první přihlášení probíhá ve třech krocích.
  1. Email*. V prvním kroku vypníte pouze emailovou adresu, na kterou chcete svůj účet registrovat a která bude sloužit jako přihlašovací jméno.
  2. Kód, heslo, heslo. V druhém kroku zadáte ověřovací kód, který po dokončení prvního kroku obdržíte na Váš email a 2x heslo, které si v tuto chvíli sami zvolíte pro přihlašování do aplikace eWeLink
  3. Email, heslo. Ve třetím kroku zadáte Vaši emailovou adresu a zvolené přihlašovací heslo. Třetím krokem se přihlásíte do aplikace eWeLink do svého účtu.
 3. Po registaci a po prvním přihlášení se zobrazí prázdný seznam zařízení. V tuto chvíli je možné začít přidávat Sonoff spínače do Vašeho účtu stisknutím tlačítka + v dolní části obrazovky.

 * Ověřovací kódy někdy nechodí na .CZ emailové domény. Pokud Vám ověřovací kód nepřijde do pár minut, použijte pro registraci účtu některou ze služeb, poskytujících emailovou adresu na doméně .COM (Gmail.com, Outlook.com, Yahoo.com... - všechny zmíněné jsou zdarma).

Po spuštění aplikace nic nevyplňujte, ignorujte zemi (telefonní předvolbu), pouze stiskněte tlačítko Registrovat

 

V dalším kroku zadejte emailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do Vašeho účtu v aplikaci eWeLink a stiskněte tlačítko Další

 

Zkontrolujte Vaši emailovou schránku a zjistěte ověřovací kód, který by Vám měl dorazit během krátké chvíle.

V dalším, kroku zadejte:

 • přijatý ověřovací kód (do řádku 1)
 • nově zvolené heslo (2x stejné do řádků 2 a 3)
 • Stiskněte Další (4)

 

Po úspěšném ověření se otevře další okno, kam už zadáte Vaši emailovou adresu a Vaše zvolené heslo. Tím se přihlásíte do svěho účtu v aplikaci eWeLink

 

Po prvním přihlášení s novým účtem by měl být seznam zařízení prázdný.

 

Nyní můžete začít přidávat svá zaříení stisknutím tlačítka +

1. Před přidáním vypínače do aplikace (spárování) se ujistěte, že:

 • Váš mobilní telefon je připojen ke klasické síti Wi-Fi (2,4 GHz) a po restartu připojení se k ní primárně připojuje. V případě, že jste připojeni k síti 5Ghz (802.11n), Sonoff zařízení tuto síť neuvidí a spárování nebude možné. Po spárování je telefon možno vrátit na síť 5Ghz, jinou síť, 3G, LTE… a ovládání Sonoff zařízení bude možné.
   
 • Sonoff zařízení se fyzicky nachází v dosahu stejné 2,4GHz Wi-Fi sítě jako váš telefon.
   
 • V určité fázi párování vytváří Sonoff zařízení vlastní Wi-Fi síť, ke které se váš telefon připojí. Proto je nutné, aby se vypínač Sonoff nacházel v této chvíli i v blízkosti vašeho telefonu. Po úspěšném spárování bude samozřejmě možné Sonoff vypínač ovládat na dálku bez tohoto omezení.
   

2. Spusťte aplikaci eWeLink a stiskněte tlačítko 
 “Add Device / Přidat zařízení”

Aplikace vám ukáže několik metod párování a současně vám ukáže, jak má dioda na Sonoff zařízení blikat.

3. Otevřete PowerBox a stiskněte tlačítko SET na spínacím zařízení (bílá krabička), jehož pomocí lze

 1. spínač vypínat a zapínat
 2. nebo uvést do stavu párování s telefonem.


Stiskněte toto tlačítko po dobu asi 5 - 7 s až LED dioda začne blikat, tak jak indikuje animace v aplikaci eWeLink (čtěte níže). Pokud dioda bliká jinak, postup opakujte.

4. V telefonu

 1. iOS (iPhone, iPad):
  • Po stisknutí na tlačítko + v aplikaci eWeLink vyberte metodu párování (nejčastěji tu první). Touto metodou proběhne párování automaticky. Pouze je nutné v druhém kroku zadat správné heslo ke stávající WiFi síti.
  • Pokud se párování touto metodou z nějakého důvodu nedaří, doporučujeme vyzkoušet metodu „AP“. Sonoff zařízení je také nutné uvést do patřičného módu opakovaným stisknutím a podržením nastavovacího tlačítka. Dioda musí blikat přerušovaně, pravidelně, krátce, bez pauzy.
   • Aplikace vás vyzve, abyste se ručně přepnuli do nastavení telefonu do sekce nastavení WiFi.
   • V seznamu WiFi sítí naleznete novou síť vytvořenou modulem. Tato síť má vždy podobný název “ITEAD-100000xxxxx”
   • Připojte se k této síti s heslem 12345678. Telefony iPhone se občas neochotně připojují k sítím, jež neposkytují internet. V takovém případě postup opakujte doku nedojde k úspěšnému připojení k síti ITEAD-xxxxxxx.
   • Jakmile budete připojeni k Wi-Fi síti modulu, přejděte zpět do aplikace eWeLink a pokračujte v následných krocích popsaných v aplikaci.
     
 2. Android
  • Po stisknutí na tlačítko + v aplikaci eWeLink vyberte metodu párování (nejčastěji tu první).
  • Telefony a tablety Android se automaticky připojí k Wi-Fi síti modulu a aplikace vyhledá zařízení, které chcete připojit.

                                                       

5. Zadejte heslo vaší sítě Wi-Fi, ke které se bude Sonoff zařízení připojovat a zařízení propojte s mobilním telefonem.

6. Spínací zařízení pojmenujte dle potřeby.

7. Po prvním připojení může trvat až několik minut, než se Sonoff zařízení správně připojí k síti. Do té doby bude v aplikaci eWeLink indikováno jako „Offline“.

8. Po správném spárování se Sonoff zařízení objeví v aplikaci eWeLink v seznamu zařízení a je možné je ovládat, programovat a podobně.

 

Nastavení skupin, chytrých scén, časování, sdílení
 

Pro vyšší přehlednost doporučujeme rozdělit všechna připojená Sonoff zařízení do skupin.

Chytré scény mohou ovládat jiná Sonoff zařízení v závislosti na určitých událostech (tzv. IFTTT).

Scény mohou vypínat a zapínat více Sonoff zařízení najednou.

Sonoff zařízení umožňuje všechny možné způsoby časování. Například:

- vypni po 10 minutách

- opakovaně sepni každých 24 hodin na 30 minut a pak vypni

- sepni každé pondělí v 17:30

- vypni každé úterý v 6:00

Programování je velmi snadné a intuitivní. Pro inspiraci doporučujeme navštívit tyto stánky

Sonoff zařízení je možné sdílet s jinými uživateli aplikace eWeLink (například s ostatními členy domácnosti). Každý uživatel musí mít vlastní účet. Přihlášení do více aplikací pod jedním účtem není možné. Ke sdílení zařízení slouží tlačítko “Share / Sdílet”.


Vymazání modulu z telefonu

Pokud je modul spárován s aplikací v mobilním telefonu, nelze jej dále párovat s jiným telefonem. Pokud se chystáte Sonoff vypínač předat do užívání jinému uživateli (např. pověřit jiného správce nebo prodat), je nutné jej nejprve vymazat z vaší aplikace!

 

Obchodní Dokumenty

Všeobecné podmínky produktu Powerbox.ONE

Reklamační řád Powerbox.ONE