Dotace provozovatelům

Na rozvoj infrastruktury pro cyklistiku a specificky elektrokol jsou vypisovány dotační tituly, se kterými vás zde seznamujeme. 

česko

Podpora chytrých měst a obcí
v Jihočeském kraji

Oprávněnými žadateli jsou města či obce Jihočeského kraje.
Z toho dotačního programu je možné čerpat prostředky na elektrokola a na pořízení
nabíjecích stanic pro elektrokola.  

V rámci tohoto dotačního programu je možné čerpat podporu od 20 000 Kč do 500 000 Kč s 30% nebo 50% spoluúčastí, dle velikosti obce.

Žádosti je možné podávat od 2. března do 13. března (do 12:00) s realizací projektů
od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Více informací pro žadatele: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#825 
v části podrobnosti a tiskopisy.

Na dotazy odpoví: Ing. Lucie Jakubcová, Krajský úřad Jihočeského kraje
jakubcova@kraj-jihocesky.cz, tel.: tel.: 386 720 422

 

Podpora rozvoje cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji pro rok 2020

Dotační titul č. 2 Cyklistická infrastruktura: Cílem Programu je podpořit rozvoj cykloturistiky a zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy. Program je výslovně určen pro pořízení doprovodné infrastruktury, která navazuje na stávající cyklotrasu a bude sloužit jejím uživatelům - např.: dobíjecí stanice pro elektrokola.

Žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, nebo právnické osoby zřízené nebo založené obcemi se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Žádosti lze podávat průběžně až do 31.12.2020, realizace projektu do 31. 10. 2021. V případě zájmu doporučíme osobu, která projektovou žádost pro vaši obec zpracuje na klíč.

Dotace se poskytuje až do výše 85% uznatelných nákladů (na pořízení a instalaci nabíjecí stanice).  Minimální výše dotačního titulu je 50.000 Kč včetně DPH. 
Kompletní informace a žádost o dotaci najdete zde.

 


Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji 2020 (13_01_4)

Podpora akcí, které splňují následující kritéria:
...
b) podporující rozvoj cykloturistiky včetně infrastruktury pro elektrokola.
....

Kompletní program a podmínky: 
https://www.olkraj.cz/13-01-4-podpora-rozvoje-cestovniho-ruchu-prijem-zadosti-3-2-28-2-2020-cl-4744.html

Kontaktní údaje: Bc. Tomáš Weber Telefon: 585 508 331 E-mail: t.weber@olkraj.cz

 

NPPCRR 

Na pořízení sítě nabíjecích stanic Powerbox.one, nebo ostrovního nabíjecího sloupu Powerbox.island lze nyní žádat o dotaci v rámci programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchuPoskytovaná výše dotace je 50 % podíl nákladů na nákup,  instalaci a marketing. Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč
Realizace je možná v letech 2020-2021.

Dle aktuálního vyjádření Oddělení administrace národních programů v cestovním ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR je pořízení Nabíjecí stanice pro elektrokola uznatelným nákladem v rámci podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Alokace ve výzvě pro "Doprovodnou infrastrukturu" je 40,5 mil. Kč. 

Nákup a instalace se řeší dodavatelsky. Každý žadatel o dotaci musí provést výběrové řízení na dodavatele. K tomu Vám ekolo.cz poskytne veškerou součinnost, případně doporučíme osobu, která projektovou žádost pro Vás, nebo vaši instituci zpracuje na klíč. 

Příjemcem dotace může být podnikající FO, obchodní společnost, spolek, příspěvková organizace, obec, spolek obcí, atd. z celé České republiky, mimo těch se sídlem na území Hl. města Prahy. Žádost lze podávat elektronicky do 5. února 2020, ale doporučujeme s podáním neváhat, nechat si žádost úředníky zkontrolovat a vyhnout se možnému vyřazení.
Veškeré informace k programu jsou uvedeny zde

zahraničí

Podpora až 200 EUR na výstavbu jednoho nabíjecího místo pro elektrokola v Rakousku: 
E-LADESTELLEN – STANDSÄULEN BZW. E-Mobilität

Periodické výzvy na rozvoj nabíjecí infrastruktury vyhlašuje v Německu Federální institut pro správní služby.  Více informací se lze dozvědět na stránce Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.